Pla personalitzat de prevenció de lesions

  • En el món esportiu és clau fer un bon treball preventiu per disminuir el risc de patir lesions evitables.

  • També és important adequar l’espai en l’entorn laboral.

  • Nosaltres et podem dissenyar un pla personalitzat d’exercici, higiene postural i educació sobre el dolor per reduir al mínim el risc de patir una lesió.

  • Massatge esportiu o de descàrrega muscular